"DemEko", SIA, demontaza un labiekartosana

"DemEko", SIA, demontaza un labiekartosana

Riga, Rigas rajons www.demeko.lv
www.demeko.lv

SIA "DemEko" – droša, sakopta un labiekārtota vide

21 march 2019, 16:42
trimeris,

Labiekārtota un ekoloģiski tīra apkārtējā vide mūsdienās kļuvusi par ļoti aktuālu un svarīgu jautājumu, jo no tās papildus estētiskajām īpašībām vislielākajā mērā atkarīga iedzīvotāju drošība, veselība un labklājība. Lai vide mums visapkārt būtu skaista un veselībai droša, par to ir regulāri jārūpējas. To izprot arī videi draudzīgais un zaļi domājošais uzņēmums "DemEko", kas jau ilgus gadus nodarbojas ar visa veida būvju demontāžu un teritoriju labiekārtošanas darbiem. "DemEko" galvenās vērtības izcili atspoguļojas uzņēmuma moto: "Rūpēties par drošu, sakoptu un labiekārtotu vidi." Uzņēmuma profesionālās un pieredzējušās komandas darbu ir augsti novērtējušas gan pašvaldības, uzņēmumi, gan sabiedrība kopumā visā Latvijas teritorijā. 

Par SIA "DemEko" 

20180712_154928

SIA "DemEko", kā jau vēsta pats uzņēmuma nosaukums (dem – demontāža, eko – ekoloģija), nodarbojas ar būvju, rūpniecības objektu demontāžu un, rūpējoties par apkārtējo vidi, veic dzīvojamo namu, komercīpašumu pagalmu, sabiedrisko teritoriju, zaļo zonu labiekārtošanu un sakopšanu. "DemEko" komanda profesionāli, kvalitatīvi un operatīvi nodrošina arī koku un krūmu zāģēšanu, tai skaitā bīstamo koku zāģēšanu grūti pieejamās vietās, kā arī koku vainagu veidošanu, kopšanu un estētiskas kopējās ainavas izveidi.

20180712_154911

Lai darbs tiktu padarīts visaugstākajā līmenī, ļoti svarīgs ir entuziasms un rūpīga attieksme pret katru klientu, spēja izprast viņu vēlmes un vajadzības un, protams, profesionālas zināšanas un pieredze, kas iet roku rokā ar augstu pienākuma apziņu pret izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem un lielisku savstarpējo sadarbību ar kolēģiem. Tieši šīs īpašības raksturo "DemEko"darbiniekus, kas ļauj iegūt arvien plašāku apmierinātu klientu loku dažādos Latvijas reģionos. Klienti var būt droši, ka, neatkarīgi no uzticēto uzdevumu sarežģītības pakāpes, SIA "DemEko" spēs rast pareizāko, drošāko un efektīvāko risinājumu. 

Arborista pakalpojumi

husis
 

Lai zaļie stādījumi, krūmi un koki dabā mums visapkārt būtu veseli un priecētu ar savu izskatu, par tiem nepieciešams regulāri rūpēties. Zināšanu trūkums un nepareiza vai nepienācīga kopšana var izraisīt dažādas augu slimības, ievērojami pasliktinot to izskatu un pat novedot pie auga bojāejas. Īpaši bīstami, ja nopietni bojājumi radušies kādam lielākam kokam – tādā gadījumā ne tikai palielinās risks gūt materiālus zaudējumus nekustamajam īpašumam, piemēram, ēkai vai automašīnai, bet arī var tikt būtiski apdraudēta tuvumā esošu cilvēku veselība un dzīvība. Koku apkope un zāģēšana ir sarežģīts paaugstinātas bīstamības darbs, kuru veic, izmantojot speciālu alpīnistu ekipējumu un profesionālus instrumentus, aprīkojumu un metodes, tāpēc to ieteicams uzticēt tikai un vienīgi profesionāļiem – arboristiem jeb kokkopjiem –, kas to izdarīs augam saudzējošā un apkārtējiem drošā veidā.

lapu_vaksana

Uzņēmums "DemEko" piedāvā kvalitatīvi un ātri veikt teritoriju labiekārtošanu, tādējādi ne tikai ievērojami uzlabojot kopējo ainavu un padarot to estētiski baudāmu, bet arī garantējot drošu vidi iedzīvotājiem. "DemEko" profesionālajās kompetencēs ietilpst:

• koku un krūmu vainagu kopšana, kas pagarina augu mūžu un piešķir tiem pievilcīgu vizuālo izskatu – atzarošana, vainagu veidošana, apgriešana, retināšana, dekoratīvo formu veidošana,
• koku un krūmu zāģēšana – grūti piekļūstamās vietās, paaugstināta drošības riska vietās, piemēram, elektrolīniju tuvumā un virs ēku jumtiem,
• teritoriju sakopšana un augsnes atbrīvošana no apauguma, nogāztiem kokiem, atlūzušiem zariem, kas radušies, piemēram, vētras laikā,
• koksnes šķeldošana un šķeldas utilizācija – pateicoties sadarbībai ar lielākajiem škeldas iepirkšanas un pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, "DemEko" saviem klientiem piedāvā nozāģēto koksni realizēt par augstāko samaksu,
• pilna cikla mežistrāde – pamežu, jaunaudžu un mežu sakopšana, izzāģēšana un frēzēšana,
• dzīvojamo namu, komercīpašumu un citas nozīmes ēku iekšpagalmu, sabiedrisko zonu un zaļo teritoriju, kā arī kapsētu apzaļumošana, apstādījumu kopšana,
• dzīvžogu cirpšana,
• koku bojājumu, brūču apstrāde un atveseļošanas pasākumi,
• apstādījumu veidošana,
• sadarbībā ar arhitektiem, ainavas dizaina plānošana un īstenošana gan nelieliem privātiem objektiem, gan arī lielām rūpnieciskām teritorijām. 

Demontāžas darbi un teritorijas sakopšana

20150131_155802

Būvju, konstrukciju demontāža, avārijas stāvoklī esošu ēku, graustu nojaukšana jāuztic tikai un vienīgi kvalificētiem speciālistiem, kam ir liela pieredze un noteiktas specifiskas zināšanas un prasmes, kā arī kam raksturīga augsta precizitātes un uzmanības pakāpe darba izpildes procesā, lai varētu klientiem garantēt augstus rezultātus. Šāda veida darbs bez iepriekšējas sagatavotības un atbilstoša tehnoloģiskā nodrošinājuma var novest pie nopietnām un neparedzamām sekām. Tāpēc ir būtiski ievērot gan savu, gan apkārtējo drošību, gan arī lielu piesardzību, jo nereti nojaucamās būves atrodas citu ēku tuvumā un ir jāievēro īpaši stingri noteikumi, lai šīs ēkas paliktu neskartas.

"DemEko" darbinieku uzkrātā pieredze un profesionalitāte ļauj piedāvāt klientiem labākos risinājumus demontāžas darbu jomā. Katrā objektā pirms darbu uzsākšanas tiek veikta rūpīga izpēte, lai izvērtētu visas ar ēkas nojaukšanu saistītās nianses un izvēlētos piemērotāko, drošāko un efektīvāko metodi, tehniku un aprīkojumu būvju demontāžai. Ņemot vērā to, ka ēku un būvju nojaukšana ir paaugstinātas bīstamības darbs, "DemEko" speciālisti individuāli katram objektam izstrādā detalizētu būvnormatīviem atbilstošu projektu, kurā ietverti gan veicamie uzdevumi, to izpildei izmantojamās metodes, gan darba drošības pasākumu komplekss.

"DemEko" profesionalitāte un lojāla sadarbība ar Latvijas lielākajiem atkritumu pārstrādes un apsaimniekošanas uzņēmumiem, kā arī būvgružu un metāllūžņu pārstrādes un iepirkšanas firmām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, ļauj klientiem nodrošināt tādus darbus kā: 

• ēku un būvju nojaukšana, sākot no mazām dārza mājiņām, līdz pat lieliem rūpnieciskiem objektiem, un būvgružu izvešana,
• šīfera un citu bīstamu azbestu saturošu konstrukciju demontāža un utilizācija,
• visa veida metāla konstrukciju, tostarp sarežģītu rūpniecisku objektu demontāža un utilizācija – "DemEko" sertificētie darbinieki nodrošina metāla kontrukciju demontāžu, palīdzot realizēt metāllūžņus par visaugstāko cenu, kā arī piedāvājot zemākās transporta izmaksas par metāllūžņu izvešanu,
• visa veida zemes planēšana jeb grunts izlīdzināšana, attīrīšana, zemes līmeņa pacelšana,
• visa veida augsnes rakšanas darbi, piemēram, teritorijas sagatavošana pirms ēkas pamatu būvniecības vai ārējo inženiertīklu izbūves, un koku sakņu izrakšana.

Draudzīga attieksme pret vidi, augsta atbildības sajūta pret savu un citu cilvēku drošību, kā arī precizitāte, ātrums un vienlaikus izcila paveikto uzdevumu kvalitāte, profesionālisms sadarbībā ar katru klientu – galvenie faktori, kas raksturo uzņēmuma "DemEko" komandu!

Uzzini vairāk par SIA "DemEko" piedāvātajiem pakalpojumiem mājaslapā, rakstot uz e-pastu info@demeko.lv vai zvanot uz tālruni +371 29346000!

lesavoz

krumi__1__1

rola_traktors

bereza

traktors_krumi

traktors

ООО "DemEko" – безопасная, ухоженная и благоустроенная окружающая среда

Ухоженная и экологически чистая окружающая среда сегодня является очень актуальным и важным вопросом, поскольку от нее вдобавок к эстетическим качествам зависит безопасность, здоровье и благополучие населения. Чтобы природа вокруг нас была красивой и безопасной для здоровья, за ней нужно регулярно ухаживать. Это также понимает дружелюбная к окружающей среде и зелено-мыслящая компания "DemEko", которая уже много лет занимается сносом всех типов зданий и благоустройством территорий. Главные ценности "DemEko" отлично отражены в девизе предприятия: "Заботиться о безопасной, ухоженной и благоустроенной окружающей среде." Работу профессиональной и опытной команды предприятия высоко оценили как городские самоуправления, предприятия, так и общество в целом на всей территории Латвии.

О "DemEko"

ООО "DemEko", как гласит название компании (dem – демонтаж, eko – экология), занимается демонтажем построек, производственных объектов, а также, заботясь об окружающей среде, проводит работы по благоустройству общественных территорий и зеленых участков. Команда "DemEko" профессионально, качественно и оперативно обеспечивает спиливание кустарников и деревьев, в том числе опасных деревьев в труднодоступных местах. Также специалисты предприятия предоставляют услуги по формированию кроны деревьев и созданию эстетического общего ландшафта.

Чтобы сделать работу на самом высоком уровне, очень важен энтузиазм и тщательное отношение к каждому клиенту, способность понимать их желания и потребности. Также важны профессиональные знания и опыт, которые идут рука об руку c высоким чувством долга к поставленным целям и задачам, и отличным взаимодействием с коллегами. Именно эти качества характеризуют сотрудников "DemEko", что позволяет обрести все более широкий круг удовлетворенных клиентов в разных регионах Латвии. Клиенты могут быть уверены, что, независимо от степени сложности поставленных задач, OOO "DemEko" сможет найти самое правильное, безопасное и эффективное решение.

Услуги арбориста

Чтобы зеленые насаждения, кустарники и деревья в природе вокруг нас были здоровыми и радовали своим внешним видом, о них необходимо регулярно заботиться. Нехватка знаний, неправильный или недостаточный уход могут привести растения к различным болезням, значительно ухудшая их внешний вид и даже приводя к их гибели. Особенно опасно, если серьезные повреждения возникли у какого-нибудь крупного дерева – в таком случае не только возрастает риск материального ущерба недвижимости, например, здания или автомобиля, но также может быть представлена существенная угроза для здоровья и жизни людей, находящихся поблизости.

Компания "DemEko" предлагает качественно и быстро провести благоустройство территорий, таким образом не только значительно улучшив общий ландшафт и сделав его эстетически приятным, но и гарантируя безопасную среду для жителей. В профессиональные компетенции "DemEko" входят:

 • уход за кроной деревьев и кустарников, что продлевает жизнь растений и придает им привлекательный визуальный внешний вид – разветвление, формирование, обрезка, прореживание, создание декоративных форм,
 • спил деревьев и кустарников – в труднодоступных местах, в местах с повышенным уровнем опасности, например, вблизи линий электропередач и над крышами зданий,
 • благоустройство территорий и освобождение почвы от зарослей, поваленных деревьев, веток, сломанных, например, во время бури,
 • раскалывание древесины, утилизация щепы – благодаря сотрудничеству с крупнейшими предприятиями по закупке и переработке щепы в Латвии, "DemEko" предлагает своим клиентам реализовать спиленную древесину за высшую цену,
 • полный цикл лесоразработки – уборка, вырубка и фрезеровка подлесок, лесных молодняков, лесов,
 • озеленение внутренних дворов жилых домов, коммерческих собственностей и зданий другого назначения, а также общественных зон, зеленых участков и кладбищ,
 • обрезка живой изгороди,
 • обработка повреждений, ран деревьев и мероприятия по их оздоровлению,
 • создание насаждений и уход за ними,
 • в сотрудничестве с архитекторами, планирование и реализация ландшафтного дизайна как для небольших частных объектов, так и для крупных промышленных территорий.

Демонтажные работы и уборка территорий

Снос строений, конструкций, зданий, трущоб, находящихся в аварийном состоянии, нужно доверить только квалифицированным специалистам, имеющим большой опыт и определенные специфические знания и навыки. Также важно обладать высокой степенью точности и внимания в процессе выполнения работы, чтобы можно было гарантировать клиентам высокие результаты. Работа такого типа без предварительной подготовки и соответствующей технической поддержки может привести к серьезным и непредсказуемым последствиям. Поэтому важно соблюдать как собственную безопасность, так и безопасность окружающих, а также большую осторожность, так как часто строения, требующие сноса, находятся вблизи других зданий, и для их сохранности необходимо соблюдать строгие правила.

Накопленный опыт и профессионализм сотрудников "DemEko" позволяет предлагать клиентам лучшие решения в сфере демонтажных работ. На каждом объекте перед началом работ проводиться тщательное исследование, чтобы оценить все нюансы, связанные со сносом здания, и выбрать наиболее подходящий, безопасный и эффективный метод, технику и оборудование для демонтажа сооружений. Учитывая, что снос зданий и построек является работой повышенной опасности, специалисты "DemEko" индивидуально для каждого объекта разрабатывают детализированный проект, соответствующий строительным нормативам, в который включены как выполняемые задачи, методы, используемые для их реализации, так и комплекс мероприятий по безопасности труда.

Профессионализм и лояльное сотрудничество "DemEko" с крупнейшими латвийскими предприятиями по переработке и обслуживанию отходов, а также c фирмами по переработке и закупке строительного мусора и металлолома в Латвии, Литве и Эстонии, позволяет клиентам обеспечить такие работы как:

 • снос зданий и построек, начиная от небольших садовых домиков и заканчивая крупными производственными объектами, а также  вывоз строительного мусора,
 • демонтаж и утилизация шифера и других опасных асбестосодержащих конструкций,
 • демонтаж и утилизация всех видов металлоконструкций, в том числе сложных промышленных объектов – сертифицированные работники "DemEko" обеспечивают демонтаж металлоконструкций, помогая клиентам реализовать металлолом по самой высокой цене, а также предлагая самые низкие транспортные расходы на вывоз металлолома,
 • планировка поверхности почвы, выравнивание, очистка почвенного слоя, подъем уровня почвы,
 • все виды земляных работ, например, подготовка территорий перед строительством здания или внешних инженерных сетей, а также выкапывание корней деревьев.

Дружелюбное отношение к окружающей среде, высокое чувство ответственности за собственную безопасность и безопасность окружающих, а также точность, скорость и в то же время превосходное качество выполненных задач и профессионализм в работе с каждым клиентом – главные качества, которые характеризуют команду компании "DemEko"!

Узнайте больше о предлагаемых  услугах ООО "DemEko" на домашней странице предприятия, написав на электронную почту info@demeko.lv или позвонив на телефонный номер +371 29346000!